?? U+1D742 數學加粗傾斜小寫Nu MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL NU

瀏覽器默認顯示 ??
分解字符
相似字符
碼位(點代碼) U+1D742
序號 120642
區段 字母和數字符號
加入Unicode版本 3.1
HTML實體 𝝂 或 𝝂
CSS \1D742
URL編碼 %F0%9D%9D%82
域名編碼(punycode) xn--jn2h

UTF編碼

UTF-8 0xF0 0x9D 0x9D 0x82
UTF-16BE 0xD8 0x35 0xDF 0x42
UTF-16LE 0xDF 0x42 0xD8 0x35
UTF-32BE 0x00 0x01 0xD7 0x42
UTF-32LE 0x42 0xD7 0x01 0x00
Copyright ? 特殊符號庫 [ www.ztdfuw.live ]
彩票手机投注app